Priser hos fastlegen

gjeldende fra 1. juli 2017 – 30. juni 2018

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 152/257
Sykebesøk på dagtid/kveld 205/328
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller sykebesøk 114
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 54
Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett 63
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 54
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 54
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner
Utskrift av journal 85
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 114
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m
61
91
128
173
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v. Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 152/257
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad

 

 

Comments are closed.