Priser hos fastlegen

gjeldende fra 1. juli 2018 – 30. juni 2019

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 155/262
Sykebesøk på dagtid/kveld 209/334
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller sykebesøk 97
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 56
Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding, rekvisisjon til røntgen og henvisning til spesialist 66
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 55
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 55
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner
Utskrift av journal 85
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m
62
93
131
177
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v. Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59
For bestilt enkelttime, som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time, eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 155/262
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad

 

 

Comments are closed.