Vil du se dine resepter -> klikk på bildet for å komme til nettstedet Helsenorge.no som er en portal for å se dine gjenværende resepter på apoteket.

NB! Nye rutiner på Aurskog Legekontor fra 17. januar 2019: For å få resept på A- og B-preparater, må du bestille en lege time, hos fastlegen din. Det vil ikke bli skrevet ut, uten konsultasjon.

Resepter på faste medisiner må bestilles i god tid før esken er tom. Dette kan du gjøre enten pr. brev, telefon, på vår hjemmeside eller ved personlig fremmøte.

Reseptene blir sendt elektronisk til en reseptformidler, og du kan hente medisinen på hvilke som helst apotek i hele Norge, 2-3 dager, etter reseptbestillingen.

 

Internettbestilling
NB! Du må ha mobiltelefonen tilgjengelig, for å kunne motta en PIN-kode, som skal brukes til å bekrefte registreringen.