Vil du se dine resepter -> klikk på bildet for å komme til nettstedet Helsenorge.no som er en portal for å se dine gjenværende resepter på apoteket.

Resepter på faste medisiner må bestilles i god tid før esken er tom og kan bestilles pr. brev,
pr. faks, på internett/ SMS eller ved personlig fremmøte.

Reseptene blir sendt elektronisk til en reseptformidler, og du kan hente medisinen på hvilke som helst apotek i Oslo/Akershus dagen etter reseptbestillingen.

 

Internettbestilling
NB! Du må ha mobiltelefonen tilgjengelig for å kunne motta en PIN-kode som skal brukes til å bekrefte registreringen.