Aurskog Legekontor DA drives av følgende leger:

Lege Christian Mayer
(tilstede mandag, tirsdag, onsdag, fredag)

Lege Kaja Järvik
(tilstede mandag, tirsdag, torsdag, fredag)

Lege Ane Klevberg, er i svangerskaps permisjon
(tilstede mandag, tirsdag, onsdag, torsdag)

Lege Tariq Imtiaz Ahmad

(tilstede mandag, tirsdag, onsdag, torsdag)

Lege Safiullah Atal

(tilstede mandag, onsdag, torsdag, fredag)

 Vikarlege Farooq Igbal, for Ane Klevberg

(tilstede mandag, tirsdag, onsdag og torsdag)

Øvrige ansatte

Mona Klausen – Autorisert helsesekretær
Jannicke Stenby -Autorisert hjelpepleier
Iren Haugan – Autorisert helsesekretær
Laila Slorafoss – Autorisert helsesekretær