Aurskog Legekontor DA drives av følgende leger:

Lege Christian Mayer
(tilstede mandag, tirsdag, onsdag, fredag)

Lege Kaja Järvik
(tilstede mandag, tirsdag, torsdag, fredag)

Lege Ane Klevberg, er i svangerskaps permisjon
(tilstede mandag, tirsdag, onsdag, torsdag)

Lege Tariq Imtiaz Ahmad

(tilstede mandag, tirsdag, torsdag, fredag )

Lege Safiullah Atal

(tilstede mandag, onsdag, torsdag, fredag)

 Vikarlege Maria Lund, for Ane Klevberg

(tilstede mandag, tirsdag, onsdag og torsdag)

Øvrige ansatte

Mona Klausen – Autorisert helsesekretær
Berit Myhre -Autorisert helsesekretær
Jannicke Stenby -Autorisert hjelpepleier
Iren Haugan – Autorisert helsesekretær
Laila Slorafoss – Autorisert helsesekretær